THUISHAVEN HUISREGELS

THUISHAVEN HUISREGELS

 

1. Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en huisregels van Thuishaven Events BV zoals deze gelden tijdens het evenement.

 

2. Eenieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen.

 

3. Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te mee te dragen. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.

 

4. Het is verboden om op het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen op zak te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden ontzegd. Tevens zal er, indien nodig, aangifte worden gedaan bij de politie.

 

5. Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien:

  • De bezoeker zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;
  • De bezoeker jonger is dan 18 jaar oud.
  • De bezoeker op eniger wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen   als buiten het evenemententerrein.
  • De bezoeker zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.

 

6. Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal aangifte worden gedaan bij de politie.

 

7. Het is niet toegestaan om binnen in de verschillende gebouwen/tenten te roken of te vapen. 

 

8. Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal hij worden verwijderd.

 

9. De directie, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

 

10.  De bezoeker dient een verzorgd uiterlijk te hebben. Kostuums, maskers, trainings/joggingpakken en motor- en voetbalclubs in fullcolour kunnen worden geweigerd.

 

11. Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.

 

12. U kunt om legitimatie worden gevraagd. Bezoekers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Het is volgens de wet verplicht een geldig legitimatiebewijs mee te dragen. Een kopie/verlopen ID volstaat niet als geldig legitimatiebewijs. 

 

U dient te allen tijde de orders van het personeel en overheidsinstanties op te volgen. Dank voor uw medewerking, Thuishaven Events.

 

 

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden.